Deklaracja dostępności

Seniorzy razem

dodano: 05.12.2022

                   

 Przechwytywanie1

 

Projekt „Seniorzy razem” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Rekrutacja do projektu

W rekrutacji może wziąć udział każda organizacja pozarządowa działająca na terenie całej Polski. Rekrutacja będzie się odbywała
za pomocą formularza zgłoszeniowego.
W ramach rekrutacji zainteresowane organizacje udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych
i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych mailowo lub przesyłką listową albo do Biura Projektu. Decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 601

Informacje o projekcie

Celem projektu jest udzielenie wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na rzecz seniorów w zakresie rozwoju organizacji oraz utworzenie federacji organizacji seniorów.

Projekt „Seniorzy razem” będzie realizowany z organizacjami pozarządowymi, których głównym ramieniem działalności jest praca
z seniorami i polegać będzie na wsparciu organizacyjno-merytorycznym tych działań.

Pierwsze działanie  - „Profesjonalne i efektywne NGO” będzie obejmować cykl 8 webinarów prowadzonych przez specjalistów
o następującej tematyce:

1. Jak tworzyć skuteczną strategię rozwoju,
2. Strategia fundraisingowa wykorzystująca mechanizmy internetowe i crowdfundingowe,
3. Jak stworzyć strategię pozyskiwania dotacji na projekty,
4. Storytelling i Pitchowanie czyli strategia informacyjno-promocyjna,
5. Tworzenie standardu: etyczny i przejrzystości,
6. Jak stworzyć standard formalno-prawny,
7. System komunikowania się i przepływu informacji jako standard polepszenia funkcjonowania NGO,
8. Pozyskiwanie pracowników i oddanych sprawie wolontariuszy.

Kolejnym etapem działania będzie przeprowadzenie maratonów senioralnych podczas, których będzie możliwość wymiany pomysłów
i zostanie przeprowadzenie badanie focusowe.

Drugie działanie – będzie polegało na utworzeniu federacji organizacji i opracowaniu dokumentacji prawnej w tym statutu federacji.
Federacja będzie miejscem wymiany myśli, pomysłów ze środowiska senioralnego.

Trzecie działanie – Przeprowadzenie kampanii informacyjnej organizacji senioralnych oraz ich promocja.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy - organizacja
  2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Harmonogram webinarów

Jak stworzyć strategię pozyskiwania dotacji na projekty

środa, 7 grudnia 2022 r., godz. 14:00

link do platformy ZOOM: https://zoom.us/j/91847693986?pwd=TmJ2dU5KZGlONEptck1nQXdFaVJsZz09

Jak tworzyć skuteczną strategię rozwoju

czwartek, 8 grudnia 2022 r., godz. 15:00

link do platformy ZOOM: https://zoom.us/j/96901386008?pwd=MFkyWTg1MlNvcWxNeHI2T2o2d2k1QT09

Strategia fundraisingowa wykorzystująca mechanizmy internetowe i crowdfundingowe

piątek, 9 grudnia 2022 r., godz. 14:00

link do platformy ZOOM: https://zoom.us/j/94800883412?pwd=aWN0eTFIanp4Y2pPK2ptWFExZldmdz09

Pozyskiwanie pracowników i oddanych sprawie wolontariuszy

poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku od godz. 15:00

link do spotkania: https://zoom.us/j/94840055769?pwd=R2p6TWYyaFIyZzhkdlM0bDNUaEJlQT09

System komunikowania się i przepływu informacji jako standard polepszenia funkcjonowania NGO

piątek, 16 grudnia 2022 roku od godz. 14:00

link do spotkania:

https://zoom.us/j/97743881374?pwd=VDl6eUZmTWluaWRuUGJtdTk5QVJXZz09

Storytelling i Pitchowanie czyli strategia informacyjno-promocyjna

poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku od godziny 14:00

link do spotkania:

https://zoom.us/j/92991375552?pwd=ekVJUHFkL2E2a2NWdHA0cWdvTFVhdz09

Jak stworzyć standard formalno-prawny

wtorek, 20 grudnia 2022 roku od godziny 14:00

link do spotkania: 

https://zoom.us/j/99486610529?pwd=dS93OFJWbGZxRDkyZnhRMGg4YTFkUT09

Tworzenie standardu: etyczny i przejrzystości

wtorek, 27 grudnia 2022 roku od godziny 14:00

link do spotkania: 

https://zoom.us/j/91901579460?pwd=cUkrV0UrQVp6U1o5MW01WVVpalNpQT09