Deklaracja dostępności

Podsumowanie 2016 roku

dodano: 31.12.2016

W 2016 roku Instytut zrealizował 3 projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Dwa z nich były realizowane w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego a trzeci w ramach Rządowego Programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.

Tytuł projektu: „e-Senior – wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych”
Okres realizacji: od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
Podmiot zlecający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nazwa konkursu: Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS)

W ramach realizacji zadania przeprowadzono na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza szkolenia dla 250 osób powyżej 60. roku życia zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu. Beneficjenci zostali podzieleni na 25 grup około 10 osób. Szkolenia obejmowały tematykę obsługi komputera, korzystania z internetu oraz urządzeń peryferyjnych i urządzeń elektronicznych. Miejsca szkoleń dobierano tak, by beneficjenci nie mieli problemu z dotarciem.

Tytuł projektu: „Małopolski szlak wód mineralnych”
Okres realizacji: od 18.05.2016 r. do 30.11.2016 r.
Podmiot zlecający: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Nazwa konkursu: „Małopolska Gościnna”

Projekt miał na celu stworzenie serwisu internetowego, który będzie zawierał nie tylko opisy, zdjęcia i lokalizacje ok. 20 miejsc na terenie Małopolski, gdzie można skosztować wód mineralnych. Celem stworzenia szlaku jest nie tylko ochrona i promocja znanych uzdrowisk takich jak Krynica Zdrój, Wysowa Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Szczawnica, Rabka Zdrój, Szczawa i Kraków-Swoszowice, ale również mniej znanych lub znanych przede wszystkich przez lokalne społeczności miejsc. Wody mineralne posiadają wiele właściwości leczniczych i np. lecznicze właściwości wód zostały odkryte dzięki działalności prof. Józefa Dietla w 1856 r. U schyłku XIX stulecia Krynickie Zdroje odwiedzało już tysiące kuracjuszy. Znane uzdrowiska są marką samą w sobie. Niestety te mniejsze miejscowości nie są tak znane a posiadają bogactwo w postaci źródeł wód mineralnych.

Tytuł projektu: „Ścieżki rowerowe Subregionu Sądeckiego”
Okres realizacji: od 18.05.2016 r. do 30.11.2016 r.
Podmiot zlecający: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Nazwa konkursu: „Małopolska Gościnna”

Projekt miał na celu stworzenie serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej na Androida, która będzie zawierała opisy i zdjęcia 40 najciekawszych szlaków rowerowych na terenie powiatów nowosądeckiego i limanowskiego oraz miasta Nowego Sącza. Celem projektu jest nie tylko ochrona i promocja znanych miejsc na terenie realizacji projektu, ale również mniej lub w ogóle nie znanych obszarów. Dla aktywnych turystów przygotowano 40 najciekawszych propozycji o różnej skali trudności wraz z praktycznym przewodnikiem. Z tak przygotowaną aplikacją użytkownik ma gwarancję, że nie umknie mu na trasie żaden istotny punkt i nie zbłądzi.