Deklaracja dostępności

Kolejny Kwartalny Maraton Senioralny

dodano: 22.12.2023

Przechwytywanie1

W nadchodzącym tygodniu zapraszamy na kolejny kwartalny "Maraton Senioralny"

28 grudnia 2023 roku, godz. 08:00-20:00

link do spotkania: https://zoom.us/j/97468936553?pwd=Mk9uUG9PSXIwZ2t5dU5LRjMrYldNUT09

Celem maratonu będzie wymiana pomysłów, uwag, badanie fokusowe rozwiązań proponowanych w ramach dobrych praktyk.

Serdecznie zapraszamy do udziału w maratonie.

Projekt „Seniorzy razem” będzie realizowany z organizacjami pozarządowymi, których głównym ramieniem działalności jest praca
z seniorami i polegać będzie na wsparciu organizacyjno-merytorycznym tych działań.

Projekt „Seniorzy razem” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 601

Celem projektu jest udzielenie wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na rzecz seniorów w zakresie rozwoju organizacji oraz utworzenie federacji organizacji seniorów.

Wartość dofinansowania: 380 200,00 zł
Całkowita wartość: 380 200,00 zł